İŞÇİNİN ÜCRETİNİN İSPATI AÇISINDAN ÖNEMLİ İLKELER

ÜCRET VE İSPATI Ücret işçiye gördüğü edim karşılığında ödenen meblağdır. Ücretin en belirgin ispatı işçinin imzasını taşıyan aylık ücret bordrolarıdır. İmzalı ücret bordroları ile banka kayıtlarının aksinin yazılı bir delille ispatlanamaması durumunda tanık deliline de başvurulabilir. Bu hususta gerek dava dilekçesi hazırlanırken gerekse mahkemece delillerin toplanması aşamasında uzman bir iş hukuku avukatı yardımı almak işçilerin …

İŞÇİNİN ÜCRETİNİN İSPATI AÇISINDAN ÖNEMLİ İLKELER Devamı »