Makale ve Yazılar

İŞÇİNİN ÜCRETİNİN İSPATI AÇISINDAN ÖNEMLİ İLKELER

ÜCRET VE İSPATI Ücret işçiye gördüğü edim karşılığında ödenen meblağdır. Ücretin en belirgin ispatı işçinin imzasını taşıyan aylık ücret bordrolarıdır. İmzalı ücret bordroları ile banka kayıtlarının aksinin yazılı bir delille ispatlanamaması durumunda tanık deliline de başvurulabilir. Bu hususta gerek dava dilekçesi hazırlanırken gerekse mahkemece delillerin toplanması aşamasında uzman bir iş hukuku avukatı yardımı almak işçilerin …

İŞÇİNİN ÜCRETİNİN İSPATI AÇISINDAN ÖNEMLİ İLKELER Devamı »

İHBAR TAZMİNATI’NIN İŞÇİ VE İŞVEREN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

İŞ SÖZLEŞMESİ FESİH HAKKI İhbar tazminatı iş sözleşmesinin sona erdiği hallerde gündeme gelen hem işçi açısından hem de işveren açısından kanundaki şartların mevcudiyeti halinde ödenmesi gereken bir alacaktır. İş sözleşmesi fesih hakkı bozucu yenilik doğuran tek taraflı irade beyanıdır. Bu irade beyanı ile iş sözleşmesi hak sahibi tarafından derhal ya da belirli bir sürenin geçmesiyle …

İHBAR TAZMİNATI’NIN İŞÇİ VE İŞVEREN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Devamı »

SERİ MUHAKEME USULÜ

SERİ MUHAKEME USULÜ NEDİR? 17.10.2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanunun 23. maddesiyle CMK’ya eklenen “Seri Muhakeme Usulü (CMK m.250)” klasik muhakeme usulüne göre farklı ve kendine özgü bazı kurum ve kavramları içermektedir. Kanunda açıkça düzenlenen suçlarla sınırlı olarak yine kanunla belirtilen koşullarda uygulanabilecek istisnai bir muhakeme yöntemidir. Seri muhakeme usulü; istisnai nitelikte bir ceza muhakemesi …

SERİ MUHAKEME USULÜ Devamı »

Yargıtay Kararları Işığında Uyuşturucu Madde Ticaretinde Uyuşturucu Madde Miktarlarının Suç Türüne Etkisi

UYUŞTURUCU MADDE MİKTARININ TİCARET VE KULLANIM AMACIYLA BULUNDURMA SUÇLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Failin hareketleri, Uyuşturucu maddenin ele geçiriliş şekli ve miktarı, Uyuşturucu maddenin ele geçirildiği yer ve zaman, Failin uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığı, Geçimini ne ile sağladığı, sosyal ve ekonomik durumunun nasıl olduğu, Uyuşturucu madde suçlarından hükümlü olup olmadığı şeklinde sıralanabilir. Bu hususların mahkeme huzurunda …

Yargıtay Kararları Işığında Uyuşturucu Madde Ticaretinde Uyuşturucu Madde Miktarlarının Suç Türüne Etkisi Devamı »

Arayın