İş ve Sosyal Güvenlik Hukuk

İş kazası ve Meslek Hastalığından Kaynaklanan Davalar

5510 sayılı kanunun 13. Maddesi aslında bir iş kazası tanımı yapmaktan ziyade hangi hallerde meydana gelen bir olay kanun nezdinde iş kazası olarak kabul edildiğini ifade etmiş. 5 hal saymış ve bu 5 hal yasada “sınırlı sayım ilkesi”ne tabidir. Yine bunun herhangi bir şekilde genişletilmesi, değiştirilmesi mümkün değildir.  Bu hallerden birisi içerisinde meydana gelen bir …

İş kazası ve Meslek Hastalığından Kaynaklanan Davalar Devamı »

İş Sözleşmesi Fesih davaları

4857 sayılı iş kanunu hem işçi hem de işveren açısından haklı nedenle fesih hallerini belirtmiştir. İşçi de işveren de bu koşullar gerçekleştiğinde iş sözleşmesini feshedebilir. Usulüne uygun feshedilmeyen iş sözleşmelerine karşı işçi tarafından işçilik alacakları ve işe iade davaları açılabilmektedir. Aynı zamanda kıdem ve ihbar tazminatı, kötü niyetle yapılan feshe karşı kötü niyet tazminatı da bu davaların konularındandır. İşçinin …

İş Sözleşmesi Fesih davaları Devamı »

Arayın