İş kazası ve Meslek Hastalığından Kaynaklanan Davalar

5510 sayılı kanunun 13. Maddesi aslında bir iş kazası tanımı yapmaktan ziyade hangi hallerde meydana gelen bir olay kanun nezdinde iş kazası olarak kabul edildiğini ifade etmiş. 5 hal saymış ve bu 5 hal yasada “sınırlı sayım ilkesi”ne tabidir. Yine bunun herhangi bir şekilde genişletilmesi, değiştirilmesi mümkün değildir.  Bu hallerden birisi içerisinde meydana gelen bir olayın iş kazası olması gerekir.

İş kazasının şartları:

  • Şimdi bir iş kazasından bahsedebilmek için önce bir sigortalının varlığı gerekiyor.
  • Bir iş kazasının meydana geldiğinden bahsedebilmek için bir zararın ortaya çıkmış olması lazım. Zarara uğrayan sigortalıdır.
  • Zararla kaza olayı arasında uygun bir illiyet bağının bulunması gerekir.

İŞ KAZASI

  1. Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada uğradığı kaza sebebi ne olursa olsun iş kazasıdır.
  2. İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle bir kaza meydana gelmişse bu kaza iş kazasıdır.
  3. Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen kaza iş kazası sayılır.
  4. Bu Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda meydana gelen kazalar iş kazası sayılır.
  5. Sigortalının, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen kaza iş kazası sayılır.

MESLEK HASTALIĞI

Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.

0538 079 4981 İletişim

Arayın