Yargıtay Kararları Işığında Uyuşturucu Madde Ticaretinde Uyuşturucu Madde Miktarlarının Suç Türüne Etkisi

UYUŞTURUCU MADDE MİKTARININ TİCARET VE KULLANIM AMACIYLA BULUNDURMA SUÇLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Failin hareketleri,

Uyuşturucu maddenin ele geçiriliş şekli ve miktarı,

Uyuşturucu maddenin ele geçirildiği yer ve zaman,

Failin uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığı,

Geçimini ne ile sağladığı, sosyal ve ekonomik durumunun nasıl olduğu,

Uyuşturucu madde suçlarından hükümlü olup olmadığı şeklinde sıralanabilir.

Bu hususların mahkeme huzurunda tek tek irdelenip sanığın lehine değerlendirilebilmesi açısından uzman bir Ceza Avukatı ile irtibata geçmek kişinin üstün yararına olacaktır.

Kişisel kullanım miktarı için kabul edilebilecek sınır, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin niteliği, cinsi ve kalitesi ile kişinin fiziksel ve ruhsal yapısına göre değişiklik göstermektedir.

Esrar kullananların her defasında 1-1,5 gram olmak üzere günde 3 kez esrar tüketebildikleri Adli Tıp Kurumu’nca tespit edilmiştir.

Yaygın uygulama kriterlerine göre her ne kadar mahkemelerce yıllık 1 kg esrar bulundurma kişisel ihtiyaç miktarı olarak bilinse bile son zamanlarda uyuşturucu madde nakletme ve ticaret suçlarında daha küçük miktarlar taşınarak suç işlendiği için yıllık net 600-700 gram üzerindeki esrar maddesinin ticaret amacıyla bulundurma olarak Yargıtay’ca benimsendiği gözlenmiştir.

Bu ihtimallerin mahkemece değerlendirilebilmesi ve kişi lehine yorumlanabilmesi için uzman bir ceza avukatından destek almak gerekmektedir.

HAKİMLER VE SAVCILAR TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARINDA KULLANIM VE TİCARET DEĞERLENDİRİLMESİNDE ÖLÇÜ ALINAN MADDE MİKTARLARI:

Eroin ve kokain maddelerinde başka bir yan delil yoksa kişiden ele geçirilen 15-20 gram ve üzeri madde, uyuşturucu madde içeren sentetik haplarda ise 40-50 adet ve üzerinin kullanım amacıyla değil ticaret amacıyla bulundurulduğunun Yargıtay’ca benimsendiği paylaşılmıştır. Belirtilen değerlendirme ele geçen madde içindeki net uyuşturucu miktarıdır.

Yapılan araştırmalarda esrar maddesinin günlük kullanım miktarının 2-3 gram, eroin ve kokainde 50-60 miligram, haplarda 4-6 adet olduğu görülmüştür.

İhtiyaç sınırı içinde kabul edilebilecek miktar, kişinin fiziksel ve ruhsal yapısı ile uyuşturucu veya uyarıcı maddenin niteliğine, cinsine ve kalitesine göre değişiklik gösterdiği için kesin bir rakam tespit etmek mümkün değil ise de; bir dozluk esrar miktarının 0,5 gram ve günlük doz sayısının 4-6 olduğu, bir dozluk eroin miktarının ise 10 miligram ve günlük doz sayısı 4-6 olduğu kabul edilebilir. Buna göre bir kişinin günlük kullanacağı esrar miktarı 3 gram, eroin miktarı 60 miligramdır.

            Eroin ve kokain maddelerinde başka bir yan delil yoksa kişiden ele geçen 20 gram ve üzeri madde, uyuşturucu madde içeren sentetik haplarda ise 50 adet ve üzerinin kullanım amacıyla değil ticaret amacıyla bulundurulduğu kabul edilmektedir.

            Yapılan araştırmalarda esrar maddesinde günlük kullanım miktarının 2 gram, eroinde 150 miligram, kokainde 60 miligram, haplarda 3-4 adet olduğu görülmüştür.

NEDEN CEZA AVUKATI TUTULMALI?

Ceza mahkumiyeti, yargılama süresinde toplanan kanıtların bir kısmına dayanılarak ve diğer bir kısmı göz ardı edilerek ulaşılan ihtimali kanıya değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. Bu sebeple uzman ceza avukatından destek almanızda yarar bulunmaktadır.

0538 079 49 81 İletişim

AVUKAT BETÜL ÖZKAN

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Arayın