İHBAR TAZMİNATI’NIN İŞÇİ VE İŞVEREN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

İŞ SÖZLEŞMESİ FESİH HAKKI İhbar tazminatı iş sözleşmesinin sona erdiği hallerde gündeme gelen hem işçi açısından hem de işveren açısından kanundaki şartların mevcudiyeti halinde ödenmesi gereken bir alacaktır. İş sözleşmesi fesih hakkı bozucu yenilik doğuran tek taraflı irade beyanıdır. Bu irade beyanı ile iş sözleşmesi hak sahibi tarafından derhal ya da belirli bir sürenin geçmesiyle …

İHBAR TAZMİNATI’NIN İŞÇİ VE İŞVEREN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Devamı »