Betül Özkan
Hukuk Danışmanlık

Hukuk büromuzun kuruluş tarihinden itibaren her koşulda adil yargılanmanın,
eşitliğin ve tarafsızlığın vücut bulmasına katkı sağlamaktayız. Hukuk sisteminin
3 ayağından olan savunma makamı olarak, hukuk kurallarına ve mevzuatlara uzak
vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin  eksiksiz şekilde temin edilmesine katkı sağlamaktayız

Hakkımızda

Avukat Betül Özkan hukukun bir çok alanında faaliyet göstermektedir.

Günümüz koşullarında hızla değişen hukuk kurallarının güncel takibini yaparak, lehe ve aleyhe değerlendirmesiyle kişinin en yararına olacak şekilde uygulanmasını tatbik ediyoruz.

Uzmanlık Alanlarımız

Aile ve Boşanma Hukuku

Boşanma davası, aile mahkemesinde diğer özel hukuk davalarından farklı usul kuralları uygulanarak yürütülen bir dava türüdür. Boşanma davasının açılması ile birlikte, nafaka, maddi ve manevi tazminat, ev eşyalarının paylaşımı vb. gibi boşanmanın eki niteliğindeki hukuki sorunların da çözülmesi gerekir. Boşanma avukatından uzmanlık gerektiren bu anlamda destek almak kişilerin üstün yararına olmaktadır.

Tazminat Hukuku

Tazminat, hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenen bedel, zarar ödencesidir. Tazminat zararların giderilmesini amacıyla sorumlu tarafından zarar görene ödenen veya mahkeme tarafından ödenmesine karar verilen parasal veya bir değer veya edimdir. Tazminat avukatından uzmanlık gerektiren bu alanda destek almak kişilerin üstün yararına olacaktır.

İş Hukuku

İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır. İş hukuku Kara Avrupası hukuk sistemlerine dahil ülkelerde genellikle milli iş kanunları ile düzenlenmektedir. İş avukatı , işçilere ve işverenlere hukuki destek sağlayarak uyuşmazlıkların çözümünde önemli rol oynamaktadır.

Brass Scales of Justice in a close up view over a coppery background with copy space

Trafik Hukuku

Trafik maddi ve manevi tazminat davalarında sigorta şirketi davalı ise, görevli mahkeme ticaret mahkemesidir. Uzman avukat, trafik kazalarından sonraki maddi ve manevi taleplere, araçlardaki değer kaybına ilişkin talepleri hukuki boyutta ilerleterek kişilere önemli kolaylıklar sağlamaktadır.

low angle view of skyscrapers in city of China.

İcra Hukuku

İcra Hukukunun temel kaynağını 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu teşkil eder. Bu kanun esas olarak İsviçre Federal İcra ve İflas Kanunu'ndan tercüme edilmiştir. İcra ve İflas Kanunumuzun dışında da icra hukukumuzun kaynakları bulunmaktadır. Borç ilişkilerinin neticelenmesi için uzman bir icra avukatından destek almak faydalı olacaktır.

Ceza Hukuku

eza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır (ceza genel ve ceza özel olarak da ifade edilmektedir). Kişilerin en çok ihtiyaç avukata ihtiyaç duydukların alan şüphesiz ceza hukukudur. Bu alanda uzman bir ceza avukatı ile iletişime geçmek kişilerin yararına olacaktır.

Arayın